Homeopathie

Klassieke Homeopathie is een geneeskunde waarbij het zelf genezend vermogen van het lichaam geprikkeld en geactiveerd wordt. Het is een holistische geneeswijze, wat betekend dat de mens als geheel centraal staat.

Als lichaam en geest niet in evenwicht zijn, kan een mens kwalen krijgen of ziek worden.

Deze onbalans kan komen door een zwakte die we vanuit de erfelijkheid hebben mee gekregen, door het ontwikkelen van een chronische ziekte, door het meemaken van veel heftige of nare gebeurtenissen, door veel medicatie in het verleden, of door bijvoorbeeld een overgevoeligheid voor bepaalde stoffen.

Een homeopathische behandeling heeft als doel uw klachten zodanig te behandelen dat het evenwicht weer hersteld wordt en u zich beter gaat voelen.

WANNEER HOMEOPATHIE?

U kunt terecht voor onder andere de volgende klachten:

  • Allergieën: hooikoorts, astma, voeding.
  • Kinderen: ontstekingen (oor, keel), kinderziektes, groeipijn, gedrags- of ontwikkelingsproblemen.
  • Hormonale klachten: menstruatie-, overgangs-, schildklier-, en zwangerschapsproblemen.
  • Vrouw/man zijn: zwangerschap & bevalling, prostaat-, plas- en blaasproblemen.
  • Ernstige ziekten: reuma, ziekte van Crohn, fibromyalgie, hart- en vaatziekten, Raynaud, orgaan lijden, ondersteuning bij kanker.
  • Emotionele problematiek: burn-out, pesten, verlies van dierbaren, depressie, angsten.
  • Huidklachten: psoriasis, koortsuitslag, krentenbaard, (constitutioneel) eczeem.

Denk ook bij zowel kinderen als volwassenen aan: ongevallen, botbreuken, revalidatie, blessures bij sporten, luchtwegklachten, hoofdpijn, buikpijn.

Ook kan homeopathie een mooie aanvulling zijn bij reguliere behandelingen. Het kan bijvoorbeeld bijwerkingen verminderen en de weerstand verhogen.

Heel veel klachten en ziekten zijn homeopathisch te behandelen. Informeer of ik u kan helpen! Klik hier om naar mijn contactinformatie te gaan.

HOE ZIET EEN CONSULT ERUIT?

In het eerste homeopatische consult van ongeveer anderhalf tot twee uur, gaan we op zoek naar de aard en oorzaak van de verstoring. U mag uitgebreid vertellen over uw klachten. Naast de actuele klachten, is ook de doorgemaakte ziektegeschiedenis belangrijk en het verloop hiervan. Emotionele gebeurtenissen die veel indruk achter hebben gelaten of nog spelen, medicijngebruik, vaccinaties en ziektes in de familie zijn ook belangrijke punten om te bespreken in het consult. Daarnaast ben ik ook geïnteresseerd in uw specifieke karaktertrekken, de algehele energie, eet- en slaapgewoontes en verdere bijzonderheden die bij u horen. Als homeopaat kijk ik naar het geheel en niet naar een los onderdeel. Ik wil begrijpen welke factoren er achter zitten. Waarom geeft deze verstoring bij u op dit moment deze klachten?

Al deze zaken zijn van wezenlijk belang om een goed behandelplan op te stellen, waardoor u als mens zelf in staat wordt gesteld, om af te rekenen met uw klachten. Het behandelplan maak ik volgens de ziekteclassificatie. Hierdoor is het mogelijk dat ik meerdere geneesmiddelen naast elkaar voorschrijf. Wilt u meer weten over de ziekteclassificatie kijk dan op www.klassiekehomeopathie.nl.

Ongeveer 2 weken na het eerste consult hebben we een telefonische evaluatie. Bij vragen of bijzonderheden kunt u natuurlijk altijd eerder contact met mij opnemen.

Meestal plannen we 6 weken na het eerste consult het vervolg consult. Hoe beter het gaat hoe langere tijd er tussen de vervolgconsulten in zit.

DE HOMEOPATISCHE MIDDELEN

De homeopatische geneesmiddelen die ik gebruik zijn milde, natuurlijke middelen die ons helpen de balans zelf weer te herstellen.

U krijgt een duidelijke uitleg over het voorschrift en het gebruik. U weet dan precies waar welk middel toe dient.

U krijgt de middelen direct mee of uiterlijk een week later.

Uw klachten mogen niet verslechteren. Er is geen sprake van traditionele bijwerkingen.

Klassieke Homeopathie is geen toveren. In een acute situatie of bij acute klachten willen we heel snel resultaat zien. Bij klachten die al langer bestaan, zoals bij chronische klachten, zal dit meer tijd vergen. Dat is ook logisch, chronische ziekten ontstaan immers langzaam, ze komen nooit uit de lucht vallen. U merkt wel een beginnende verbetering, waarna geleidelijk en aanhoudend duurzaam herstel zal volgen.